Mitä kiertotalous merkitsee organisaatioille

Vahvistaa organisaation taloudellista hyvinvointia

  • Kiertotalouteen siirtyminen mahdollistaa kustannussäästöjä, tehostettuja tuotanto ja palveluprosesseja sekä hukan ja raaka-ainehävikin pienentämisen

Mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden suunnittelun kestävältä pohjalta

  • Eko-designilla luodaan uutta kestävällä pohjalla olevaa tuotantoa. Lisäksi kiertotalouteen siirtyminen mahdollistaa aivan uudenlaisten partneriverkostojen luonnin.

Luo vahvaa imagoa sidosryhmissä ja sitouttaa

  • Kiertotalouteen siirtyminen tukee organisaation kestävän kehityksen toimintaa, luo vahvaa asiakas- ja sidosryhmä imagoa ja sitouttaa asiakkaita ympäristö- ja kulutustietoisia asiakkaita entistä enemmän.

Tukee kestävää kehitystä ja mahdollistaa maapallon kantokyvyn säilymisen

  • Ilmaston lämpeneminen, maapallon kantokyvyn säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen tulevillekin sukupolville kiertotaloutta vahvistamalla ei ole vain ”vihreää hyvän tekemistä” vaan järkevää tuloksekasta liiketoimintaa.