Suomen Kiertotalousyhdistys ry

Suomen Kiertotalousyhdistys on perustettu vuonna 2020 edistämään kiertotalouteen perustuvaa toimintaa niin yksityissektorilla kuin julkisella sektorilla. 

Kiertotalous on osa kestävää kehitystä ja tukee YK:n seitsemäätoista kestävän kehityksen tavoitetta, EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa sekä Suomen hallituksen strategisia tavoitteita ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Kiertotaloudella luodaan organisaatioille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mahdollistetaan uusia toimintaverkostoja ja luodaan taloudellista hyvinvointia tuottavuutta parantamalla ja tuomalla uusia tuotteita ja palveluja markkinoille. 

Julkiselle sektorille tämä tarkoittaa merkittävää mahdollisuutta ohjata hankintoja kestävälle pohjalle ja tehdä yhteiskunnasta hiilineutraalimpaa ja raaka-aineita säästävää ja näin vaikuttaa positiivisesti maapallon kantokykyyn.

Suomen Kiertotalousyhdistyksen toiminta tukee niin YK:n 17 kestävän kehityksen periaatteiden saavuttamista kuin Euroopan Unionin komission tavoitteita kiertotalouden osalta ja Suomen hallituksen strategiaa.

Visiomme: Suomi kiertotalouden kärkimaa

Missiomme: Tuemme muutosta lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen luoden tuloksekasta ja kestävää kehitystä tukevaa toimintaa

Kansainvälinen yhteistyö 2023-

Suomeen Kiertolousyhdistyksen on kesällä 2023 liittynyt osaksi Kansainvälistä EGLA European Green Lean Associationia jolla on toimintaa toisessakymmenessä maassa. Suomen Kiertotalousyhdistyksen jäsenet ovat automaattisesti jatkossa myös EGLAn jäseniä. Tämä avaa jäsenille lukuisia ilmaisia verkkopohjaisia koulutuksia Leaniin, Six-Sigmaan ja Kestävään kehitykseen liittyen. Lisää EGLAsta www.eglaglobal.eu .

Kumppanimaiden organisaatiot, niin yksityis- kuin julkiselta sektorilta voivat liittyä Suomen kiertotalousyhdistyksen ylläpitämään maailmanlaajuiseen kiertotalousverkostoon ja näin tulla osaksi maailmanlaajuista verkostoa.

Suomen Kiertotalousyhdistyksen on aikaisemmin tehdyn strategisen yhteistyösopimuksen Liettuan PK-yritysten kattojärjestön kanssa. Yhteistysopimus allekirjoitettiin Liettuan Talous ja Innovaatioministeriössä.

Suomeen Kiertotalousyhdistyksen ja EGLAn yhteistyön kautta avautuu kontaktit ja verkostot jo yli kahdessakymmenessä maassa joissa näillä on toimintaa.

Mitä Kiertotalous on

Maailmantalouden käyttämien materiaalien ja raaka-aineiden määrä on nelinkertaistunut vuodesta 1970, paljon nopeammin kuin väestömäärä, joka on kaksinkertaistunut. Kahden viime vuoden aikana kulutus on kasvanut yli 8%, mutta resurssien uudelleenkäyttö on laskenut 9,1%:sta 8,6%:iin.

Kiertotalouden määritelmiä

SITRA: Kiertotalous on tulevaisuuden taloudellinen malli, jossa luonnonvaroja käytetään ylittämättä maapallon kantokykyä.

Ellen  MacArthur Foundation: Kiertotalous perustuu jätteiden ja pilaantumisen suunnitelmalliseen minimointiin, tuotteiden ja materiaalien käytön pidentämiseen sekä raaka-aineiden uudelleen käyttöön

EU: Kiertotalous on tuotannon ja kulutuksen malli, johon sisältyy olemassa olevien materiaalien ja tuotteiden jakaminen, vuokraaminen, uudelleenkäyttö, korjaus, kunnostaminen ja kierrätys mahdollisimman pitkään. Tällä tavalla tuotteiden elinkaari pidentyy

Jäsenyys

Jäsenedut

Miten organisaatio voi hyödyntää jäsenyyttään:

Kiertotalouskoulutukset e-oppimisympäristössä

lisäksi

 • Kotimaisia ja kansainvälisiä benchmarking- (hyvien käytäntöjen jako) tilaisuuksia
 • Kansainväliseen verkostoon pääsy oppimaan, jakamaan ja verkottumaan
 • Verkostostamme edullista asiantuntija apua kiertotalouteen liittyen
 • Verkostostamme kautta edullinen kiertotalousanalyysi organisaationne nykytilasta ja kehitys- mahdollisuuksista
 • Suomen Kiertotalousyhdistys ry jäsenlogon käyttöoikeus

Jäsenmaksut 2024-2025

 • Organisaatiot henkilöstömäärän mukaan, jolloin vuotuinen jäsenmaksu:
 • > 250 kalenterivuodessa 2000,-
 • 50-249 kalenterivuodessa 1000,-
 • 11-49 kalenterivuodessa 500,-
 • 1-10 kalenterivuodessa 200,-
 • Henkilöjäsenyys 50,- (opiskelijat sekä eläkeläiset)
 • Kunnat ja kaupungit:
 • Kaupungit kalenterivuodessa 3000,-
 • Kunnat kalenterivuodessa 1000,-

Yhteisjäsenyys EGLA Global lisäedut:

 • Pääsy e-oppimisalustalle ja siellä oleville koulutuksille ja kursseille
 • Pääsy tietokantaan kestävän kehityksen työkaluista
 • Alennushinnat valittujen palveluntarjoajien palveluista maailmanlaajuisesti (julkaisut, seminaarit, webinaarit, sovellukset, majoitukset, matkat jne.)
 • Vuosittaisten tapahtumien osallistuminen jäsenhinnalla
 • Ilmaiset kopiot EGLA:n julkaisuista
 • Alennukset EGLA:n erikoiskoulutuksista

www.eglaglobal.eu

Yhteisjäsenyyden jäsenmaksut 2024-2025

Organisaatiot henkilöstömäärän mukaan, jolloin vuotuinen jäsenmaksu:

> 250 kalenterivuodessa 4000,-

50-249 kalenterivuodessa 1500,-

11-49 kalenterivuodessa 1000,-

1-10 kalenterivuodessa 500,-

Henkilöjäsenyys 50,- (opiskelijat sekä eläkeläiset)

Kunnat ja kaupungit:

Kaupungit kalenterivuodessa 3000,-

Kunnat kalenterivuodessa 1000,-

Tiedustelut

Míkäli organisaatiosi on kiinnostunut jäsenyydestä, kiertotaloudesta yleensä tai miettii miten organisaatiosi voisi toimia kiertotalouden mukaisesti ja lisätä tuottavuuttaan, uusia tuotteitaan ja/tai palvelujaan kiertotalousajattelun mukaisesti tai vain haluaa benchmarkata tai verkottua Suomessa tai kansainvälisesti niin ole meihin yhteydessä.

Ole meihin yhteydessä niin keskustellaan tarkemmin.

EGLA Global/Suomen Kiertotalousyhdistys ry

Panu Hämäri, puh: +358 41 4703939, email: panu.hamari@eglaglobal.net

Tani Järvinen, hallituksen puheenjohtaja, tani.jarvinen@kiertotalousyhdistys.fi